O ZAVAROVANJU

Miniaturna lesena hiška in mlada družina, ki se igra v dnevni sobi

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN

Izbirate lahko med tremi paketi – Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se razlikujejo po obsegu kritij. Izbrane pakete lahko razširite s posameznimi dodatnimi zavarovanji, kot so strojelomno zavarovanje instalacij, plavalnih bazenov na prostem ali sončne elektrarne za samooskrbo na vaši hiši ali pomožnem objektu. Vse pakete lahko dodatno razširite za nevarnost potresa.

V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Pri zavarovanju hiše, zavarovanju stanovanja ali druge stanovanjske nepremičnine, lahko izbirate med spodnjimi paketi kritij.

Osnovni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel in izliva vode.

Paketa Ekskluzivni in Premium tako poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele na instalacijah,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • vandalizem,
 • izginotje posameznih delov stavbe,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • lom stekel.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNIN

Izbirate lahko med tremi paketi – OsnovnimOsnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij. Vse pakete zavarovanja premičnin lahko dodatno razširite še za nevarnost potresa.

V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja.

Osnovni paket krije škodo na vaših premičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel, vlomne tatvine in izliva vode.

Paketa Ekskluzivni in Premium tako poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele na instalacijah,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • vandalizem,
 • izginotje posameznih delov stavbe,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • lom stekel.

POTRESNO ZAVAROVANJE

Uradna statistika dokazuje, da se po številu in moči potresov Slovenija uvršča med potresno aktivnejša območja, zato razmislek o zavarovanju škode zaradi potresa ni odveč. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane:

Potresno zavarovanje lahko zavaruje stanovanjske nepremičnine in premičnine, plavalni bazeni in naprave na prostem, nizke gradnje, sončne elektrarne za samooskrbo, pomožni objekti ter kmetijske nepremičnine. Potresno zavarovanje ni smiselno le ob zavarovanju hiše, pač pa tudi zavarovanju stanovanja.

ZAVAROVANJE ZA POŽAR

Zgodi se lahko mimogrede – dovolj je trenutek nepazljivosti pri kuhanju ali kratek stik v električni napravi ali na napeljavi. Škode, ki jih povzročijo požari, so običajno med največjimi.

Osnovne požarne nevarnosti (požar, eksplozija, neposredni udar strele, …) so krite v vseh treh paketih, Ekskluzivni in Premium paket pa vključujeta tudi kritje nekaterih dodatnih požarnih nevarnosti.

Kontaktirajte nas, da se pogovorimo, katera kritja so najbolj primerna za vašo nepremičnino.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje odgovornosti zasebnika krije odgovornost zavarovanca iz naslova:

Zavarovanje lahko razširite tudi s kritjem odgovornost iz oddaje nepremičnine v najem in iz posesti konj.

ZAVAROVANJE STANOVANJA, KI SE ODDAJA V NAJEM

Ste kupili stanovanje kot investicijo? Oddajate apartma preko Airbnb ali Bookinga? Morda pa v vaši garsonjeri biva mlad študentski par?

Z razširitvijo klasičnega zavarovanja stanovanja boste poskrbeli za to, da nepremičnina, ki je v vaši lasti in jo zaupate najemnikom, ne izgubi vrednosti zaradi škod, ki jih povzročijo najemniki ali drugi izredni dogodki. Nepremičnina bo zavarovana tako v času, ko je v najemu za nekaj dni ali za vse leto, kot tudi v času, ko se ne oddaja.

 • Izognili se boste tveganju, da vas namesto zaslužka, na katerega z oddajanjem nepremičnine računate, ne doletijo stroški.
 • Vaše premoženje, nad katerim imate v času najema zmanjšan nadzor, ne bo izgubljalo vrednosti zaradi škod, ki jo povzročijo najemniki.
 • Zaradi škodnega primera ne boste ob najemnino.
 • Škodo, ki nastane na stanovanju ali hiši, ki se oddaja.
 • Škodo, ki nastane na pohištvu, aparatih in ostali opremi nepremičnine, ki se oddaja in je v lasti zavarovanca.
 • Kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu in ostali stanovanjski opremi v vaši lasti, povzroči najemnik (tudi v primeru vandalizma).
 • Kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera.
 • Kritje varstva pred odškodninskim zahtevkom, ki ga najemnik poda proti vam.
 • Kritje vseh klasičnih škodnih primerov – požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz, izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla in drugo.
 • Kritje stroškov zamenjave ključavnice zaradi vloma, ropa ali izgube ključev.

ZAVAROVANJE KMETIJSKIH NEPREMIČNIN IN KMETIJSKIH PREMIČNIN

Zavarujete lahko naslednje kmetijske nepremičnine:

Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

V osnovi so navedene nepremičnine in premičnine zavarovane v okviru Osnovnega paketa. Če je posebej dogovorjeno, pa se lahko zavarujejo tudi za nevarnosti Ekskluzivnega ali Premium kritja.

Informativni izračun domskega zavarovanja

Pisarna

  Kontaktni obrazec

  UGODNOSTI

  ZAVAROVANJE PAKETDOM IN NALOŽBENO ZAVAROVANJE FLEGMA/MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS

  Izkoristite ugodnost, ki vam poleg kakovostnega domskega zavarovanja in naložbenega zavarovanja, omogoča bolj učinkovito varčevanje.
  Ob sklenitvi zavarovanja PaketDom za 10 let vam Generali vsako leto 25 % plačane letne premije na izbranih domskih zavarovanjih prenese na vašo polico naložbenega zavarovanja.

  Pridobite informativni izračun že danes!

  Naročite brezplačni izračun zavarovalne premije. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.