DO NUJNE POMOČI OB ŠKODNEM DOGODKU Z ENIM SAMIM KLICEM.

Zdomsko asistenco boste imeli vedno na razpolago sogovornika, ki vam bosvetoval in podal ključne informacije za pravilno ravnanje v primeru škode.
Asistenčna družba bo na vaš poziv prevzela organizacijo in kritje stroškov asistenčnih in obrtniških storitev glede na izbran paket kritij, in sicer:
  • prvih ukrepov obrtnikov za zmanjšanje škode, preprečitev nastajanja nadaljnje škode in/ali odpravo škode,
  • varovanja doma, v situacijah, ki to zahtevajo,
  • začasne namestitve, v primeru da dom zaradi škodnega dogodka ni primeren za bivanje,
  • prevoza do začasne namestitve,
  • odpiranja vhodnih vrat v primeru okvare ključavnice,
  • dostave nadomestne zamrzovalne skrinje v primeru okvare zamrzovalne skrinje, ki je zavarovana za primer strojeloma,
  • najem električnega agregata,
  • oskrba z najnujnejšimi potrebščinami,
  • predčasna vrnitev domov v primeru večje škode na zavarovani nepremičnini ali ob smrti ožjega družinskega člana,
  • posredovanje informacij zavarovancu oziroma upravičencem o postopku reševanja posledic nujnega primera.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!