O ZAVAROVANJU

Zavarovanje konjev vam omogoča, da svojega konja zavarujete za nevarnost pogina ali neboleče usmrtitve zaradi usodne bolezni ali nezgode, ki ne dopušča upanja na ozdravitev. Dodatno zavarovanje lahko sklenete za stroške zdravljenja živali, pri čemer vam bo zavarovalnica povrnila dogovorjeni del stroškov veterinarskih storitev.

Zavarujete lahko tudi žrebe pri porodu in odgovornost iz posesti konja. Obenem tudi morebitne tožbe tretjih oseb v primeru brce ali ugriza lahko vodijo do visokih odškodnin, ki jih bo ob sklenitvi zavarovanja krila zavarovalnica.

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom:

  • plemenskih žrebcev in kobil,
  • konjev za rekreativno jahanje,
  • tekmovalnih in športnih konjev,
  • delovnih konjev in konjev, ki se uporabljajo v poklicne namene.

Kaj krije zavarovanje?

OSNOVNO ZAVAROVANJE za konje krije stroške:

DODATNO ZAVAROVANJE za konje krije:

UGODNOSTI

Pri zavarovanju ponujamo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije.

Če imate pri nas sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še poseben paketni popust

Poseben popust ponujamo za večje skupine zavarovancev, kot so konjeniška društva in združenja, ki z Generali-jem sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Zavarujete lahko konje v starosti od 10 dni do 21. leta, razen islandskih konjev, ki se lahko zavarujejo do 25. leta starosti, tekmovalnih konjev in športnih konjev do 15. leta starosti ter konje in kobile, ki se uporabljajo v poklicne namene, do 18. leta starosti.

Vsi konji morajo biti nedvoumno razpoznavni in veterinarsko pregledani. Imeti morajo tudi identifikacijski dokument.

PRIJAVA ŠKODE

O bolezni ali nezgodi zavarovane živali je treba čim prej obvestiti veterinarja in ravnati po njegovih navodilih, da bi preprečili nadaljnji razvoj bolezni oziroma jo strokovno oskrbeli. Zavarovalnico morate o nastanku škodnega dogodka obvestiti takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste zanj. Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, bo zavarovalnica del stroškov zdravljenja povrnila neposredno ustanovi, v nasprotnem primeru pošljite zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja neposredno svoji zavarovalnici. Enako velja za stroške zdravljenja v tujini. 

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!