O ZAVAROVANJU

Možnost nastanka bolezni in nezgode s starostjo narašča, na drugi strani pa viri dohodka praviloma upadajo. To je kruto dejstvo, zato je dobro, da se zaščitite pred finančnimi posledicami, ki lahko nastanejo v jeseni življenja.

Z življenjskim zavarovanjem Varna leta lahko poskrbite za lastno varnost v primeru, če se poškodujete ali zbolite za rakom. Najbližjim pa v primeru najhujšega omogočite sredstva za plačilo stroškov.

Komu je zavarovanje namenjeno?

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju lahko priključite različna dodatna kritja: za primer nastanka raka, različna kritja v primeru nezgode in varovanje osebnega računa, s katerim pokrijemo morebitno negativno stanje na vašem osebnem računu v primeru smrti zaradi nezgode.

Izplačamo vam dogovorjeno zavarovalnino v primeru nastanka raka. Zavarovanje traja 10 let in ga lahko priključijo osebe, stare med 50 in 75 let.

 

Nezgodna renta, trajna invalidnost, izpahi, zlomi, opekline, izplačila za zdravljenje, operacije, nadstandardna nastanitev v zdravilišču.

 

V primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti zaradi nezgode ste z dodatnim zavarovanjem oproščeni plačila premije za vse življenje.

 

Krijemo vam morebitni dolg na vašem osebnem računu na dan smrti zaradi nezgode, največ do 500 EUR.

 

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!