O ZAVAROVANJU

Podjetniki se pri svojem delu soočajo z vrsto poslovnih tveganj. Eno med njimi, pogosto zelo pomembno, je tveganje pri transportu blaga. Dober gospodar posebej zavaruje transport blaga (kargo zavarovanje) ker med transportom nanj preži nešteto nevarnosti, od prometnih nezgod do tatvin pošiljk, blago pa se lahko poškoduje tudi med samim transportom.

Zavarovanje je namenjeno:

Prednosti

Špediterji in prevozniki imajo običajno sklenjeno zavarovanje odgovornosti, ki pa je zakonsko omejeno in pogosto ne pokrije vseh potencialnih nevarnih situacij.

Prevozniška odgovornost je omejena s sporazumom za mednarodni prevoz blaga CMR. Prevoznik ni odgovoren za škodo, če škodni dogodek ne izvira iz področja njegove dejavnosti. Prav tako ni zavarovana celotna vrednost pošiljke. Podjetnik kot dober gospodar zato še dodatno zaščiti transport blaga s kargo zavarovanjem.

V okviru zavarovanja je krita celotna fakturna vrednost blaga, kritje se lahko še poveča za 10% (stroški prevoza, carine in drugih dajatev).

Prihranki

Sklenite Zavarovanje blaga med prevozom in pridobite popuste:

Podrobno

Zavarovanje proti osnovnim nevarnostim izgube ali poškodbe blaga, npr. elementarne nesreče, požara ali eksplozije, prometne nezgode, vdora vode, trka, nasedanja, dokazane vlomne tatvine.

 

Zavarovanje proti vsem nevarnostim izgube ali poškodbe blaga v prevozu. Izjema so škode, ki nastanejo neposredno zaradi kvara ali naravnih lastnosti blaga, skritih napak predmeta ali običajne izgube na blagu.

 

Pri širšem kritju lahko s posebnim dogovorom blago med prevozom zavarujete tudi proti posebnim nevarnostim, ki izhajajo predvsem iz lastnosti blaga, na primer samovžig, zmrznjenje, odmrznjenje, segrevanje, znojenje, rja, korozija, vnetje, kvar in podobno.

 

Dodatno kritje, ki ga priporočamo zlasti v pomorskem prometu.

 

POGOSTA VPRAŠANJA

 • če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma,
 • v primeru nepravilne ali nezadostne označbe blaga,
 • v primeru izbire nepravilnega prevoznega sredstva,
 • v primeru nepravilne deklaracije blaga.

 • O zavarovalnem primeru (nastanku škode) mora zavarovanec obvestiti zavarovalnico najkasneje v treh dneh od nastanka škode.
 • Zavarovanec mora zavarovalnici dostaviti originale vseh listin, ki vsebujejo odškodninske zahtevke.
 • V primeru izgube ali izginotja blaga mora zavarovanec o tem takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo.
 • Če je proti zavarovancu ali osebi, za katero je odgovoren, uveden postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja, vložena obtožnica ali izdana odločba v upravno kazenskem postopku, mora zavarovanec o tem nemudoma obvestiti zavarovalnico, četudi je že prijavil nastanek škode po prejšnjem odstavku.
 • Zavarovanec je dolžan ob upoštevanju navodil zavarovalnice po svojih močeh poskrbeti za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode ter razjasnitev škodnega dogodka.
 • Zavarovanec mora podpreti zavarovalnico tako pri odvrnitvi škode, kot tudi pri ugotavljanju višine škode ter njenemu reševanju, dajati podrobna in resnična škodna poročila, poročati o vseh okoliščinah, ki se nanašajo na zavarovalni primer ter poslati zavarovalnici vse pisne podatke, ki bi lahko bili po mnenju zavarovalnice pomembni za oceno zavarovalnega primera.
 • Zavarovanec mora dati pravdno pooblastilo osebi, ki jo določi zavarovalnica in vodenje pravde zaupati zavarovalnici.
 • Zavarovanec brez predhodnega soglasja zavarovalnice ni upravičen pripoznati odškodninskega zahtevka v celoti ali delno, izvesti poravnave ali poplačila.
 • Če zavarovanec onemogoči zavarovalnici, da reši odškodninske zahtevke, ne sodeluje z zavarovalnico pri reševanju zavarovalnega primera ali kako drugače krši določbe zavarovalne pogodbe, je dolžan zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki nastane zaradi tega.

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Zavarovalnico obvestite takoj ali najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • V primeru tatvine ali izgube tovora takoj pokličite policijo, ob običajnih škodnih dogodkih pa skupaj s prevoznikom pošiljke zapisniško ugotovite nastalo škodo.
Ob nastanku škodnega dogodka je potrebno predložiti:
 • prevozni dokument,
 • zapisnik o nastali škodi ali ugovor prevozniku,
 • policijski zapisnik za škode, nastale zaradi kaznivega dejanja,
 • račun ali drugo dokazilo o vrednosti blaga,
 • dokazilo o višini nastale škode in stroškov,
 • po potrebi zapisnik sodnega izvedenca, tržnih, sanitarnih ali veterinarskih organov.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!