O ZAVAROVANJU

Zavarovanje splošne odgovornosti je namenjeno podjetjem, društvom in posameznikom za zaščito odškodninske odgovornosti za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe,
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

 

Zavarovanje odgovornosti pokriva upravičene stroške in stroške obrambe pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Obseg pokritosti lahko razširite ali omejite glede na vaše potrebe in po vaših željah.

Zavarovanje splošne odgovornosti vas zaščiti, če s svojim poslovanjem ali z dejanji v vsakdanjem življenju ogrozite zdravje, življenje ali premoženje drugih oseb.

Za povzročeno škodo lahko od oškodovanih oseb prejmete odškodninski zahtevek, ki lahko prestavlja velik finančni izdatek.

Proti takim zahtevkom se lahko zaščitite s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti. Zato poskrbite za preventivo in sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti, namesto da čakate na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.

Prednosti

Prihranki

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja, ki vam bo svetoval in predlagal ustrezna kritja. Dodatno vam ponujamo tudi:

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje splošne odgovornosti krije vašo odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

Osnovno zavarovanje odgovornosti iz vaše dejavnosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:
 • odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari (to dodatno kritje svetujemo vsem podjetjem in društvom).
 • proizvajalčeva odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih imate na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih izvajate storitev.
 • odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah (to dodatno kritje je namenjeno avtomehaničnim delavnicam in avtopralnicam).
 • odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju (to dodatno kritje je namenjeno tistim, ki se ukvarjajo s skladiščenjem tujega blaga).
 • odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja.
 • druga kritja

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti, ki je najbolj pogosto zavarovanje, je premija odvisna od:
 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate,
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat),
 • števila delavcev,
 • območja kritja,
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi),
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • drugih dejavnikov.

Iz zavarovanja splošne odgovornosti so izključeni odškodninski zahtevki za:
 • škodo, ki jo povzročite namenoma,
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom, navodilom,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih plovil vseh vrst,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon,
 • škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledico zdravstvenih, lekarniških ali zdravilskih storitev,
 • plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine,
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu,
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali),
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši  svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu,
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi,
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma,
 • škodo, ki bi jo uveljavljali zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnice iz zdravstvenega zavarovanja ter ostali posredni oškodovanci,
 • drugo po pogojih.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!