BREZSKRBNO V ZLATA LETA

ZLATA LETA je življenjsko zavarovanje, namenjeno starejšim osebam, ki si želite varčevati za različne namene v jeseni življenja, poleg tega pa poskrbeti tudi za finančno varnost svojih najbližjih v primeru smrti. Sklenitev zavarovanja je preprosta in brez vprašanj o zdravstvenem stanju, z mesečnimi plačili od 25 EUR naprej.

Komu je zavarovanje namenjeno?

Prednosti

FINANČNA VARNOST NAS IN VAŠIH BLIŽNJIH

Informativni izračun

60-letni dedi Pavel želi varčevati in hkrati biti zavarovan. Zato se odloči za sklenitev zavarovanja z mesečno premijo 50 EUR in dobo plačevanja 20 let. V tem času je zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto 1.200 EUR. Ker je v svoji delovno aktivni dobi že uspel nekaj privarčevati, se odloči za aktivno plemenitenje sredstev v Aktivni naložbi.

zlata leta tabela zavarovanje generali

Višina izračunane vrednosti premoženja ni zajamčena, saj je odvisna od gibanja vrednosti enot izbrane naložbe.

Naložbena politika

ZLATA LETA omogočajo samostojno izbiro naložbene strategije po vaši izbiri. Poleg možnosti nalaganja sredstev v posamezne investicijske sklade, lahko izberete tudi  aktivno naložbo ali naložbo z zajamčeno donosnostjo.

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje in sicer o:

  • ciljih in naložbeni politiki,
  • tveganju in donosu naložbe,
  • stroških,
  • pretekli uspešnosti in
  • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri naložbe.

Več o ključnih podatkih za vlagatelje.

 

S pomočjo naših strokovnjakov lahko oblikujete naložbe, ki bodo v popolnem sozvočju z vašimi željami glede na vaše naložbeno pričakovanje in stopnjo tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti v povezavi z želenimi donosi. Kakšne so vaše želje?

varčevanje po meri

Aktivna naložba je naložbeni portfelj, ki ga sestavljajo najmanj štirje investicijski v upravljanju družbe Generali Investments d.o.o., katerih sestava se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagodila aktualnim razmeram na kapitalskih trgih pri čemer bo vsaj 40 odstotkov sredstev naloženih v enote delniških skladov. Aktivna naložba se upravlja s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način se dobi izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose.

Po vrednosti kazalnika tveganja se notranji sklad uvršča v 4. kategorijo tveganja in donosa, kar je posledica nihanja (rasti in padcev) cen njegovih naložb.

Aktivna naložba

Sestava naložb na dan 4. 1. 2021:

Ime naložbe%
Generali Amerika, delniški 21
Generali Bond, obvezniški  17,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 15
Generali Rastko Evropa, delniški 13
Generali Vitalnost, delniški  13
Generali Tehnologija, delniški 7,5
Generali Indija – Kitajska, delniški 6,5
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 4,5
Generali Surovine in energija – delniški sklad2

Zajamčena naložba ima za naložbeni cilj zagotoviti ohranjanje sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih. Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 0 % letno. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da je vrednost enote premoženja nespremenljiva.

 

Če želite naložbo še bolj prilagoditi svojim potrebam, lahko naložbeno kombinacijo določite tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade iz ponudbe zavarovalnice.

Seznam naložb in sintetični kazalniki tveganja:

Investicijski skladSintetični kazalnik tveganja*
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad4
Generali Rastko Evropa, delniški sklad5
Generali Bond, obvezniški – EUR3
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR1
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov5
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški4
Generali Novi trgi, delniški6
Generali Tehnologija, delniški5
Generali Surovine in energija, delniški6
Generali Vitalnost, delniški5
Generali Latinska Amerika, delniški6
Generali Vzhodna Evropa, delniški6
Generali Indija – Kitajska, delniški6
Generali MM, sklad denarnega trga1
Generali Dividendni, delniški5
Generali Amerika, delniški5

*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad in sicer v razponu od 1 do 7, pri čemer 1 predstavlja najmanjše tveganje in 7 največje. Kazalnik temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni, najnižja kategorija na gornji lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju lahko priključite različna dodatna kritja: za primer nastanka raka, različna kritja v primeru nezgode in varovanje osebnega računa, s katerim pokrijemo morebitno negativno stanje na vašem osebnem računu v primeru smrti zaradi nezgode.

Izplačamo vam dogovorjeno zavarovalnino v primeru nastanka raka. Zavarovanje traja 10 let in ga lahko priključijo osebe, stare med 50 in 75 let.

 

Nezgodna renta, trajna invalidnost, izpahi, zlomi, opekline, izplačila za zdravljenje, operacije, nadstandardna nastanitev v zdravilišču.

 

V primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti zaradi nezgode ste z dodatnim zavarovanjem oproščeni plačila premije za vse življenje.

 

Krijemo vam morebitni dolg na vašem osebnem računu na dan smrti zaradi nezgode, največ do 500 EUR.

 

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!