O ZAVAROVANJU

Zavarovanje prireditev je namenjeno pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjate z določeno poslovno dejavnostjo (s. p.), oziroma organizatorjem javnih prireditev.

Z zavarovanjem prireditev lahko zavarujete dohodek, ki ga pričakujete od prireditve. Če predvideni dohodek ne bi v celoti pokril stroškov prireditve, je predmet zavarovanja lahko tudi nepokriti del neizogibnih stroškov.

Dohodek na prireditvi se lahko ustvari s prodajo:

 • hrane in/ali pijače,
 • vstopnic,
 • udeležnine,
 • srečk in
 • druge podobne prodaje.

Podrobno

Kaj krije zavarovanje prireditev?

 

Česa zavarovanje ne krije?

V sklopu zavarovanja prireditev predmet zavarovanja niso:

 • dotacije in dohodki od reklam,
 • stroški, ki jih ima prireditelj/zavarovanec z izvedbo določenih ukrepov pred ali med prireditvijo, da bi zagotovil uspešnost prireditve,
 • stroški, ki jih ima prireditelj z urejanjem zemljišč, poseki drevja, gradnjo poti, napeljavo raznih vodovodov in drugih investicijskih del, ki imajo vrednost tudi po končani prireditvi.

Kako ravnati v primeru škodnega dogodka?

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!