O ZAVAROVANJU

Strojelomno zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari zaradi loma, napak v materialu, konstrukciji in izdelavi stroja ali naprave, njenega padca ali prevrnitve in ostalih dogodkov, ki niso posebej izključeni iz zavarovalnih pogojev.

Ob doplačilu premije lahko:

 • zavarujete višje stroške popravila zaradi nadurnega dela in hitrega prevoza,
 • zavarujete povišane stroške popravila v tujini oziroma povišane stroške tujega popravljalca,
 • zavarujete amortizirano vrednost pri delnih škodah,
 • odkupite osnovno odbitno franšizo,
 •  zavarujete stvari tudi pri prenosu in prevozu. V tem primeru so stvari zavarovane za škodo zaradi prometne nezgode, nekaterih požarnih nevarnosti, vlomske tatvine, ropa,…

Zavarovanje je namenjeno predvsem podjetjem, samostojnim podjetnikom in ustanovam, ki stroje in naprave uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti. Svoje stroje in naprave zavarujejo proizvodna podjetja, obrtne delavnice, hoteli, gostilne, šole in drugi. Zavarovanje je namenjeno tudi skupnostim stanovalcev, ki v večstanovanjskih stavbah zavarujejo skupne instalacije in vgrajeno skupno mehansko opremo.

Kaj lahko zavarujemo?

 • Nepričakovano poškodovanje ali uničenje strojev, razen uničenja ali poškodovanja, ki nastane zaradi temeljnih in dodatnih požarnih nevarnosti ali nastane zaradi vzrokov, ki so izključeni v zavarovalnih pogojih.
 • Dodatno lahko kritje razširite z zavarovanjem raznih stroškov, kot  so višji stroški popravila za nadurno, nedeljsko, nočno in praznično delo, hitri prevoz in stroški nastanitve, višje stroške popravila tujega popravljavca ali zaradi popravila, potrebnega v tujini, stroške zemeljskih in gradbenih del ter asfaltiranja pri zavarovanih stvareh pod zemljo, stroške ponovnega vnosa programske opreme in ponovnega vnosa izgubljenih podatkov, če so ti v povezavi s poškodovanim ali uničenim strojem ali napravo itn.

Podrobno

Premija pri Strojelomnem zavarovanju je odvisna od:
 • tega, ali se zavaruje posamičen stroj ali vsi stroji, ki pripadajo določeni dejavnosti na neki lokaciji,
 • vrste dejavnosti,
 • vrste zavarovanih strojev in strojne opreme,
 • višine zavarovalne vsote,
 • obsega kritja, kot sta odkup temeljne odbitne franšize in zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah,…

Zavarovanje ne krije:
 • škod, ki nastanejo zaradi požarnih nevarnosti,
 • škod, ki so posledica trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in delovanja (korozije, oksidacije…), obrabe, prekomerne vlage, rje, kotlovca, dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev ali prenapetosti,
 • škode, ki nastane v garancijskem roku,
 • stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari,
 • stroškov vzdrževanja,
 • škode, ki nastane v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem,
 • drugo.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!