O ZAVAROVANJU

Kasko zavarovanje avtomobila vam zagotavlja finančno varnost v primeru, ko ste sami odgovorni za dogodek v prometu in pri tem nastane škoda na vašem vozilu. Prav tako ste zavarovani v primeru dogodkov, na katere sami nimate vpliva, kot so kraja, poškodbe na parkirišču, dejanja iz objestnosti in druge nevšečnosti.

 

zavarovan avto v rdeči barvi

Kasko zavarovanje vozila je posebej priporočljivo za:

Kaj krije?

Pri kasko zavarovanju lahko glede na vrednost in starost vašega vozila, varnost vašega bivalnega kraja, pogoste vremenske vplive ter slog življenja izberete in sestavite različne kombinacije zavarovanja, ki se kar najbolje prilegajo vašim potrebam po zagotovljeni varnosti.

SPLOŠNI AVTOMOBILSKI KASKO

Zavarovanje krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

 

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je izražena v odstotkih in predstavlja delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam. Pri splošnem kasko zavarovanju vozil je franšiza, v kolikor je dogovorjena, določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na nabavno vrednost novega vozila) in lahko znaša 0,5%, 1%, 2%, 4% ali 8%.

DELNI AVTOMOBILSKI KASKO

Zavarovanje je namenjeno lastnikom vozil, ki ocenijo, da zaradi nizke vrednosti vozila sklepanje splošnega avtomobilskega kaska iz stroškovnega vidika ni več smiselno in lastnikom vozil, ki zaradi visoke vrednosti vozila želijo še večjo stopnjo varnosti pri tveganjih, katerim je vozilo najpogosteje izpostavljeno.

Nekatera zavarovanja lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska. Škode iz delnega kaska ne vplivajo na izgubo bonusa. Izbirate lahko med naslednjimi kombinacijami:

Krije škodo, ki nastane zaradi vlomske ali roparske tatvine, pri protipravnem odvzemu vozila, tatvini delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav, če so v času tatvine pritrjeni ali zaklenjeni v vozilu.

Krije škodo, ki nastane zaradi vlomske ali roparske tatvine pri protipravnem odvzemu vozila.

Krije škodo, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega osebnega vozila ob neposrednem dotiku neznanega motornega vozila in škodo, ki jo na parkiranem vozilu povzročijo strešni snežni plazovi, ledene sveče in druge ledene tvorbe, ki padejo iz stavb.

Krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenega stekla na vozilu (vključno z grelci in senzorji).

Krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih svetlobnih teles in ogledal (vključno z ohišjem, steklom, žarnicami, krmilniki in grelci).

Krije škodo, ki nastane med vožnjo z neposrednim naletom oziroma trkom divjadi ali domačih živali in škodo, ki jo na vozilu povzročijo glodalci. Ni pa krita nadaljnja škoda, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem naletu oziroma trku z divjadjo ali domačo živaljo.

Krije stroške najema nadomestnega vozila do 40 dni, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno ali poškodovano zaradi katere koli nevarnosti, ki jo krije delni ali splošni kasko.

Krije škodo na vozilu, ki nastane zaradi toče.

Krije škodo na vozilu, ki nastane zaradi požara, neposrednega udara strele, viharja, potresa, poplave, objestnega dejanja tretjih oseb in nekaterih drugih naravnih nevarnosti.

Krije škodo, ki nastane pri trčenju z drugim identificiranim vozilom oziroma drugo identificirano udeleženo osebo v prometu (npr. pešec, kolesar).

Krije škodo, ki nastane zaradi tatvine ali izgube avtomobilskih ključev oziroma elektronske naprave za odpiranje vrat in zagon motorja in strošek pridobitve nove registrske tablice, ki je bila odtujena. Kriti so tudi stroški pridobitve novih dokumentov, če so bili odtujeni zaradi tatvine ali uničeni v prometni nesreči.

Krije škodo, ki nastane na dodatni opremi vozila, opremi za prevoz oz. za pritrditev športne opreme v ali na vozilu, športni opremi in posledično škodo, ki nastane na vozilu zaradi nameščene transportne opreme ob prometni nesreči. Krije tudi škodo, ki nastane na stvareh, ki so v vozilu ali se jih vzame v vozilo, so namenjene osebni uporabi in so spravljeni v potniškem ali prtljažnem prostoru vozila.

Krije škodo, ki nastane na vlečnih in delovnih vozilih, kot tudi na delovnih napravah tovornih, priključnih, delovnih vozil in avtobusov.

PAKETI PO VAŠI MERI

Z izbiro zavarovanj v paketu lahko svo­je vozilo zavarujete glede na vaše želje in potrebe, pri tem pa občutno prihranite.

Primer za osebno vozilo:

Paket MALIPaKET DELNIPAKET SPLOŠNI
AOStekloSplošni kasko
AO-plusSvetlobna telesa, ogledalaToča
NezgodaŽivaliKraja
Pravna zaščitaKljuči in reg. tabliceParkirišče
Asistenca
popust 10 %popust 20 %popust 10 %

MOŽNOSTI KASKO ZAVAROVANJA

ODKUP PRVE ŠKODE

Ob obnovitvi zavarovanja kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju vozila. Doplačilo se obračuna pri nevarnostih splošnega kaska in je odvisno od premijskega razreda, v katerega ste razvrščeni kot zavarovanec.

ZAVAROVANJE ZA NOVO VREDNOST

V primeru minimalnega doplačila premije vam priznamo razliko med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz splošnega kaska.

Pridobite informativni izračun že danes!

Naročite brezplačni izračun zavarovalne premije. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.