O ZAVAROVANJU

PRIJAVA ŠKODE

V primeru nesreče ali drugega dogodka najprej poskrbite za udeležence v nesreči in pazite na svojo varnost. Kot zavarovanec ste dolžni ob nastanku škodnega primera izvesti vse razumne ukrepe za odvrnitev ali zmanjšanje škode.

Škodo lahko prijavite prek obrazca, ki ga natisnete, izpolnite in pošljete na najbližjo poslovno enoto Generalija, kjer želite reševati svoj zavarovalni primer. Ali pa jo preprosto prijavite prek spleta.

POGOSTA VPRAŠANJA

Zavarovanje krije škodo, katere posledica je uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v primeru:

 • smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja tretjih oseb (osebna škoda) in/ali
 • uničenja, poškodbe ali izgube stvari (škoda na stvareh).

Prav tako pa so kriti tudi potrebni in razumni stroški sporov ter pravnih dejanj.

V skladu z Uredbo EU št. 785/2004, ki je začela veljati 30.4.2005 in ki določa minimalne zahteve zavarovanja za skoraj vsa letala in druge letalne naprave, ki letijo v zračnem prostoru EU, morate imeti lastniki zračnih plovil sklenjeno zavarovanje odgovornosti tudi za primere:

 • povzročitve škode potnikom in
 • povzročitve škode na prtljagi in tovoru.

Hkrati mora zavarovanje kriti tudi odgovornost za škodo, nastalo zaradi vojnih in/ali terorističnih nevarnosti.

 

Izključeni so odškodninski zahtevki:
 • ki presegajo obseg obveznosti, določenih v pravnih predpisih,
 • zavarovalca, lastnika, uporabnika,
 • pilota, posadke,
 • hrupa, onesnaževanja in radiacije.

Premija je odvisna od:
 • tipa zrakoplova,
 • vzletne mase,
 • zavarovalne vsote,
 • namena uporabe in
 • števila potniških sedežev.

Letalsko nezgodo je treba prijaviti pristojnemu organu, če je ta obveznost določena z zakonom. 

 

Za zavarovanje veljajo:

Splošni pogoji za zavarovanje lastnika ali zakupnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, 01-TLO-01/06.
Pozanimajte se o zavarovalnih pogojih in povprašajte za konkretno ponudbo pri našem svetovalcu.

 

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!