O ZAVAROVANJU

*Vir: Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, www.nijz.si

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripetijo; na delu, domu, izletu ali potovanju.

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.

 

Način izplačila za trajno invalidnost,  če je zavarovana oseba zaradi nezgode postala delni ali popolni invalid, je odvisen od izbranega paketa zavarovanja:
  • Linearno izplačilo – izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti po Tabeli  invalidnosti.
  • Izplačilo s progresijo 540% – izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti po Tabeli  invalidnosti in Tabeli progresivne invalidnosti, ki je navedena v Prilogi 1 Splošnih pogojev.

Izplačevanje rente za dogovorjeno časovno obdobje v primeru, da je bila zavarovani osebi ugotovljena trajna invalidnost nad 40 % iz ene nezgode.

 

Izplačilo dogovorjenega nadomestila, če je zavarovana oseba zaradi nezgode nastanjena in se zdravi v bolnišnici. Izplačamo nadomestilo za največ 200 dni na nezgodo.

 

Izplačilo dnevnega nadomestila, če je zavarovana oseba zaradi nezgode začasno nesposobna za delo. Izplačamo nadomestilo za največ 200 dni na nezgodo.

 

Povrnitev stroškov zdravljenja, ki so zavarovani osebi nastali zaradi nezgode in jih mora plačati sama.

 

Izplačilo stroškov kozmetičnih operacij, ki so potrebne zaradi odprave prizadetosti zunanje podobe zavarovane osebe in so posledica nezgode ter nujnih stroškov za nego in bivanje v bolnišnici.

 

Izplačilo dogovorjenega nadomestila pri popolnem zlomu kosti kot nadomestilo za bolečine. Višina izplačila je odvisna od postopka zdravljenja zavarovane osebe.

 

Nadomestilo se izplača zaradi medicinsko nujne operacije, ki so posledica nezgode. Višina nadomestila je odvisna od vrste operacije – operacije so razdeljene v 5 skupin (zelo težke, težke, srednje, lažje in enostavne).

 

Z namenom doseganja optimalnega poteka zdravljenja in rehabilitacije, vključuje svetovanje našega pooblaščenega zdravnika o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bila potrebna hospitalizacija.

 

Vključuje storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije zavarovani osebi v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli invalidnosti iz teh pogojev in upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.

 

Krije stroške pomoči na domu ter prevozov na kontrolne preglede v primeru, ko zavarovana oseba postane zaradi nezgode začasno ali trajno nesposobna samostojno opravljati vsaj eno od temeljnih dnevnih opravil.

 

Zavarovanju je možno dodatno VIVA PAKET, ki krije določena rakava obolenja, stroške kozmetičnih operacij kot posledice raka na dojki, stroške pomoči v gospodinjstvu v primeru določenih rakavih obolenj in splav kot posledica nezgode.

 

Krije izplačilo dogovorjenega nadomestila za vsak polni teden/dan odsotnosti enega od staršev zavarovane osebe od dela, ki je posledica nege zavarovanega otroka zaradi posledic nezgode.

 

PAKETI

Pri izbiri paketa naj ne bo cena nezgodnega zavarovanja edino merilo. Bodite pozorni predvsem na višino zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Hujša nezgoda, ki povzroči trajne posledice, močno spremeni življenje družine. Prilagoditev življenjskih razmer povzroči velike finančne stroške. Zveza potrošnikov ocenjuje, da bi v primeru težke invalidnosti za prilagoditev življenjskih razmer potrebovali kar 74.000 EUR (vir: www.zps.si).

induvudualna nezgodno zavarovanje tabela generali

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!