Zaščitite premoženje pred požarom

Požarno zavarovanje poleg poškodb zaradi ognja krije tudi poškodbe zaradi udara strele, eksplozije, viharja, toče, manifestacije, demonstracije, padeca zračnega plovila in udareca zavarovančevega motornega vozila.

Do določenega zneska krije tudi stroške čiščenja kraja škode, rušenja poškodovanih in neuporabnih delov, odvoza zgorelin, ruševin in naplavin ter stroške demontaže in ponovne montaže, da se poškodovana oziroma nepoškodovana zavarovana oprema demontira, zaščiti, prestavi na drugo mesto.

Zavarujete lahko:

 • zgradbe in druge nepremičnine,
 • premičnine v zgradbah in na prostem: opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov,
 • ostalo po posebnem dogovoru.

Za koga je primerno zavarovanje?

Zavarovanje priporočamo majhnim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom, društvom, zavodom, upravnikom nepremičnin in drugim, ki imate v lasti nepremičnine, premičnine ali imate interes po zavarovanju tujih nepremičnin, premičnin.

Svetujemo, da kritje razširite tudi za:

 • izliv vode z dodatno razširitvijo kritja za škode nastale zaradi zamašitve, korozije, netesnenja ventilov in cevi, izliv vode iz odprtih pip,  
 • poplavo,
 • vdor meteorne vode v notranjost zgradbe skozi streho, balkone, lože in terase ter iz žlebov, cevi in jaškov,
 • potres,
 • udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca,
 • posredni udar strele,
 • zemeljski in snežni plaz, težo snega, žled, zemeljski udor, padec kamenja,
 • iztek tekočine – lekaža, izliv žareče mase,
 • samovžig zalog,
 • vandalizem (na gradbenih objektih, opremi, masivno grajenih ograjah, zapornicah …).

Česa požarno zavarovanje ne krije?

Požarno zavarovanje krije škodo, ki je posledica nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje, ne pa druge posredne škode ali izgube zaradi nastanka zavarovalnega primera kot npr.:

 • odgovornosti,
 • izgubljene najemnine,
 • prekinitve dela,
 • zmanjšanja vrednosti in
 • podobnih izgub.

Poleg zgoraj navedenega zavarovanje prav tako ne krije: škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; škode zaradi vojne; škode, ki nastane v posredni ali neposredni povezavi s terorističnim dejanjem; škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastane kot posledica potresa, če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dodatna premija za zavarovanje potresa, …

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!