PREDNOSTI IN ZNAČILNOSTI

Možnosti pokojninske rente

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninske rente – Dodatna pokojnina ureja izplačevanje pokojninske rente, pri kateri lahko izbirate med 3 vrstami doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente Dodatna pokojnina.

 • Zavarovalnica se obveže, da bo pokojninsko rento izplačevala v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovanec umre.
 • Če zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam)

 • Doživljenjska pokojninska renta, pri kateri zavarovanec prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem umre.
 • Če zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam).
 • Obdobje zajamčene pokojninske rente je vedno enako obdobju do spremembe višine rente.
 • Zavarovanec v dveh obdobjih prejema dve različni višini rente:
  •    v času, določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento, lahko prejema največ 200 % osnovne pokojninske rente;
  •    po preteku tega določenega obdobja pa zavarovanec prejema 100 % osnovne pokojninske rente do vključno meseca, v katerem umre.

 

 • Doživljenjska pokojninska renta, pri kateri se večina privarčevanih sredstev zavarovancu izplača v izbranem obdobju izplačevanja.
 • Zavarovanec v dveh obdobjih prejema dve različni višini pokojninske rente.
 • Izbrano obdobje do spremembe višine rente je lahko največ 10 let.
 • Zavarovanec prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem umre.
 • Če je izbrana opcija časovno omejeno zajamčeno izplačilo in zavarovanec umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti (eni ali več osebam).
 • Pospešeno pokojninsko rento je po Pravilniku mogoče zahtevati samo:
  •    za sredstva iz naslova vseh vplačanih sredstev do 31. 12. 2012 skladno z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju – ZPIZ-1,
  •    za vsa sredstva iz naslova individualnega zavarovanja skladno z Zakonom ter
  •    za sredstva iz naslova kolektivnega zavarovanja po 1. 1. 2013 skladno z ZPIZ-2, če so manjša od 20.000,00 evrov.
 • Obdobje zajamčene pokojninske rente je vedno enako obdobju do spremembe višine rente.

 

Začetek prejemanja rente

Za začetek prejemanja privarčevanih sredstev prek dodatne pokojninske rente, izpolnite ta obrazec.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!