O ZAVAROVANJU

Prednosti

Podrobno

Odgovornost do svojih zavez iz ponudbe investitorju lahko potrdite s predložitvijo zavarovanja za resnost ponudbe. Zavarovanje krije povračilo škode upravičencu iz garantnega pisma v primeru, če izbrani ponudnik po opravljenem izboru z investitorjem ne bi bil pripravljen skleniti pogodbe skladno z dano ponudbo.

 

Imate težave s sklenitvijo posla, ker investitor dvomi v vašo sposobnost izpolnitve dogovorjenih obveznosti? Predložite mu garancijo za dobro izvedbo del. Zavarovanje krije povračilo škode upravičencu iz garantnega pisma, če izvajalec (zavarovanec) dogovorjenih storitev ne bi izpolnil skladno s pogodbenim dogovorom, navedenim v garantnem pismu.

 

V garancijski dobi se lahko pokažejo napake, ki so posledica neopravljenih ali slabo opravljenih pogodbenih del. Če izvajalec del svojih napak na poziv investitorja ne odpravi, lahko upravičenec unovči garantno pismo in si tako pokrije stroške, ki jih je imel z odpravo napake ali zaradi napake.

 

Pri nekaterih poslovnih dogovorih je treba vnaprej plačati avans. Da boste brez skrbi, izberite zavarovanje vračila predplačila, ki krije povračilo škode upravičencu – plačniku predplačila iz garantnega pisma v primeru, če izvajalec, ki je prejemnik avansa, dogovorjenih del oziroma storitev ne bi izpolnil skladno s pogodbenim dogovorom, niti vrnil vplačanega predplačila.

 

Organizatorji in prodajalci turističnih aranžmajev potrebujejo za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti jamstvo za primer likvidnostnih težav. Le-to vključuje jamstvo za repatriacijo potnikov in jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so jih potniki plačali po pogodbi o paketnem potovanju ali povezanem potovalnem aranžmaju. 

 

Zavarovanje krije zavarovančev carinski dolg, ki bi lahko nastal zaradi posameznega ali več naslednjih carinskih dejanj v času veljavnosti zavarovanja, kot so: sprostitev v prost promet, carinsko skladiščenje, začasna hramba, postopek posebne rabe, začasni uvoz in postopek plemenitenja.

 

Želite dodatna zagotovila glede obveznosti pri plačevanju s plačilnimi karticami?
Zavarovanje izdajatelju plačilne kartice jamči za plačilo neporavnanih finančnih obveznosti zavarovanca (prevoznega podjetja) iz pogodbe o uporabi plačilne kartice za: nakup goriva, rezervnih delov, cestnin in drugih storitev izdajatelja plačilne kartice.

 

Kako ravnati v primeru škodnega dogodka?

Ob nastanku škodnega dogodka upravičenec iz garantnega pisma zavarovalnici predloži pisno zahtevo za izplačilo skupaj z izvirnikom garantnega pisma.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!