O ZAVAROVANJU

Kolektivno in individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zbiranje denarnih sredstev z vplačili premij na osebni račun in doseganjem donosa, vse z namenom pridobitve sredstev za dodatno pokojnino ob upokojitvi. Zavarovanje se loči na varčevalni del, ki praviloma traja do upokojitve in del v katerem so koristijo privarčevana sredstva z izplačevanjem dodatne pokojnine – praviloma od upokojitve pa do smrti.

Komu je namenjeno zavarovanje?

Prednosti

Individualno pokojninsko zavarovanje:

Kolektivno pokojninsko zavarovanje:

Podskladi

Omogočamo naložbeno politiko življenjskega cikla. Tako lahko mlajši svoja sredstva »vlagajo« v drznejše naložbe, ki na daljše obdobje prinašajo višje donose. Glede na starost ob začetku varčevanja člani od 1. 1. 2016 izbirajo med podskladi DINAMIČNI, PREUDARNI in ZAJAMČENI. Vsak izmed njih s svojo naložbeno politiko skrbi, da člani iztržijo kar največ.

S prestopom v višji starostni razred se spremeni naložbena politika v vedno bolj varno obliko naložbe. Od dopolnjenega 55. leta so vsa zbrana sredstva članov v zajamčenem podskladu. Prestope med podskladi, glede na starostne pogoje, naredi Generali.

Prehodi med podskladi LEO2

Naložbeni cilj podsklada je visoka dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo visoko tvegane naložbe, časovni horizont podsklada pa je dolgoročen.

 

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo nizko tvegane naložbe ob zmernem deležu visoko tveganih naložb; časovni horizont podsklada je dolgoročen.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični.

 

Zajamčena donosnost na čisto vplačilo, za katero jamči upravljavec, znaša 60 % povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev, ki je izračunana v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Ministrstvo za finance.

V primeru, da je zmnožek enot premoženja tega podsklada vpisanih na vašem osebnem računu in vrednosti enote podsklada nižji od zajamčene vrednosti vaših sredstev, vam upravljavec izplača zajamčeno vrednost sredstev. Upravljavec pokriva to razliko v breme svojih sredstev.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični in Leon Preudarni.

 

Možnosti pokojninske rente - dodatna pokojnina

Ob upokojitvi se boste odločili za izbranega ponudnika in določili željeno dodatno pokojnino – rento.

Ključni dejavniki, ki bodo določali višino dodatne pokojnine, bodo višina privarčevanih sredstev, datum rojstva, tablice umrljivosti, izbrane opcije, zajamčena doba, tehnična obrestna mera, stroški in veljavna davčna zakonodaja.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!