O ZAVAROVANJU

Zavarovanje Pravne zaščite je namenjeno vsem, ki sklepajo vsaj osnovno avtomobilsko zavarovanje.

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

S plačilom nizke premije boste pokrili visoke stroške. V primeru kazenskega ali prekrškovnega postopka proti vam vas stroški, povezani s postopkom, ne bodo finančno ogrozili.

POGOSTA VPRAŠANJA

Pravna zaščita se nanaša na:

 • stroške pravne obrambe zavarovanca v kazenskih in prekrškovnih postopkih zaradi prometne nesreče z motornim vozilom (pri čemer se kritje ne nanaša na kritje same denarne kazni ali globe, izrečene v teh postopkih);
 • stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, ki jih uveljavlja zavarovanec v zvezi s prometno nesrečo z motornim vozilom, in sicer zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovanca ali zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve zavarovančevih stvari (vključno z motornim vozilom), s strani drugih motornih vozil, za katera so ali bi po zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, morala biti sklenjena zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje ne krije stroškov pravne zaščite:

 • pri uveljavljanju zahtevkov med zavarovanci in tudi ne proti zavarovalnici, ki krije odgovornost katere izmed navedenih oseb;
 • pri uveljavljanju zahtevkov iz drugih zavarovalnih pogodb, ki se nanašajo na zavarovanje interesov zavarovanca;
 • pri uveljavljanju zahtevkov zaradi poškodovanja tovora, ki se za plačilo prevaža z motornim vozilom;
 • če je zavarovalnica obveščena o prometni nesreči, ki bi lahko predstavljala zavarovalni primer, kasneje kot 1 leto po prenehanju te zavarovalne pogodbe;
 • pri dogodkih, ki so v posredni ali neposredni povezavi z vojnimi dogodki, notranjimi nemiri in nasilnimi dejanji, ki so posledica demonstracij ali manifestacij;
 • pri dogodkih, ki so v posredni ali neposredni povezavi z nuklearnimi dogodki in drugimi dogodki, ki v nesorazmernem obsegu povzročijo škode na osebah in stvareh (katastrofalne škode);
 • če motorno vozilo sodeluje na dirkah zaradi doseganja najvišje ali najnižje povprečne hitrosti, tekmovanjih v rallyju, v ocenjevalnih vožnjah, treningih za te prireditve in na hitrostnih vožnjah po tovarniških dvoriščih, avtodromih in drugih za ta namen določenih stezah;
 • v času, ko je motorno vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času, in sicer od trenutka prihoda na določeno mesto do trenutka prevzema vozila;
 • v primeru prometne nesreče z neznanim vozilom.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!