O ZAVAROVANJU

Prednosti

 • široka zavarovalna kritja,
 • vsa kritja na eni polici– boljša preglednost zavarovanih predmetov in nevarnosti,
 • zanimiva nova kritja (npr. žled),
 • možnost razširitve kritij glede na vaše želje in potrebe,
 • kritje poslovnih stroškov, ki so posledica prekinitve poslovanja zaradi požara, viharja, toče,
 • možnost zavarovanja sanitarne keramike za nevarnost razbitja,
 • hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov.

Ugodnosti

Združevanje zavarovanj v en paket na enotni polici pomeni, da je že osnovna premija paketnega zavarovanja za vas ugodnejša. Ob vnaprejšnjem letnem plačilu premije pa vas še dodatno nagradimo s posebnim finančnim popustom.

Nekaj primerov, ki jih krije zavarovanje Paket podjetnik:

 • Pri požaru, ki vam je uničil zavarovani poslovni prostor, do določenega zneska krijemo tudi stroške ponovnega projektiranja in nadzora, pridobivanja dokumentacije ter varovanja gradbišča.
 • Če vam v primeru škodnega dogodka požar ali strela onemogočita poslovanje, vam krijemo poslovne stroške, nastale zaradi obratovalnega zastoja.
 • Ob vlomu ali ropu vam povrnemo vrednost odtujenega denarja, dragocenosti, umetniških predmetov, opreme in zalog v zgradbah. Obenem krijemo tudi del stroškov popravila na zgradbi, ki nastanejo ob vlomu.
 • Pri zavarovanju odgovornosti vam zagotovimo zaščito pri opravljanju vaše dejavnosti pred pretiranimi in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Če so zahtevki utemeljeni, pa namesto vas izplačamo odškodnino oškodovancu.
 • V primeru poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari vam krijemo tudi stroške čiščenja, ki so nastali kot posledica škode.
 • Več o obsegu posameznih paketov zavarovanja Paket Podjetnik preverite v spodaj pripetemu PDF dokumentu