O ZAVAROVANJU

Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila je po zakonu obvezno zavarovanje za kritje škode tretjim osebam, ki so utrpele posledice v neljubem pripetljaju. Osebna škoda pomeni telesne poškodbe, smrtni izid ali drugače prizadeto zdravje udeležencev nezgode.

Če plujete po tujih teritorialnih ali notranjih morskih vodah, morate pri izbiri zavarovanja upoštevati tudi zakone, ki veljajo v tujih državah. S certifikatom o zavarovanju tako poskrbite za nemoteno uživanje v plovbi.

Vse lastnike plovil pozivamo, da v primeru prodaje plovila poskrbite za prepis plovila tudi na Upravi za pomorstvo oziroma v Vpisniku morskih čolnov. O morebitnih spremembah je treba obvestiti tudi vašo zavarovalnico, kajti zavarovanje odgovornosti se ne prenaša na novega lastnika plovila. Na podlagi kopije police novega lastnika vodnega plovila lahko uveljavljate povračilo sorazmernega dela neizkoriščene premije, seveda če v zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenega odškodninskega zahtevka.

Razširitev zavarovanja za dodatne aktivnosti
Zavarovanje lahko razširite za naslednje primere:

  • oddajanje plovila v najem,
  • sodelovanje na treningih in tekmovanjih (regatah) ter
  • vleko vodnih smučarjev.

Plovba v drugih državah
Kritje lahko razširite za plovbo po teritorialnih in notranjih vodah drugih držav in celotnega Sredozemlja, pri čemer je treba prilagoditi višino zavarovalne vsote. V Sloveniji znaša minimalna zavarovalna vsota 237.300 EUR.

 

V primeru nesreče najprej poskrbite za udeležence v nesreči in pazite na svojo varnost. Na telefonski številki 080 11 10 smo dosegljivi za kakršnakoli vprašanja o postopkih pri reševanju nastalega neugodnega položaja. Kot zavarovanec ste dolžni ob nastanku škodnega primera ukrepati tako, da se škoda odvrne ali zmanjša.

Če vam je predložen odškodninski zahtevek zaradi škode iz odgovornosti ali je proti vam vložena odškodninska tožba oziroma premoženjsko-pravni zahtevek v kazenskem postopku, nas morate o tem nemudoma obvestiti in nam dostaviti vse listine, ki vsebujejo omenjene zahtevke. Obenem morate predložiti vse dokumente in podatke, potrebne za ugotovitev obstoja in višine obveznosti zavarovalnice.

Pomorsko nezgodo je treba prijaviti pristojnemu predstavništvu pomorskih oblasti, v primeru vloma, tatvine ali drugega kaznivega dejanja pa tudi pristojni policijski postaji.

Kot zavarovanec ste dolžni ob nastanku škodnega primera izvesti vse razumne ukrepe, da se škoda odvrne ali zmanjša, obenem pa nas tudi takoj obvestiti o nastali škodi oziroma dogodku.

 

POGOSTA VPRAŠANJA

Premija za motorne čolne se obračuna glede na moč motorja, za jadrnice pa glede na površino jader. V obeh primerih je pomembna tudi izbrana zavarovalna vsota in razširitve kritja nevarnosti.

Slovenski zakon o obveznih zavarovanjih v prometu pravi, da morajo biti vsa plovila z močjo motorja nad 3,7 kW pri vstopu v teritorialno morje ali notranje morske vode RS registrirani in zavarovani za škodo, ki jo lastniki ali upravljavci vodnega plovila lahko povzročijo tretjim osebam.

Podobno obvezo predpisujeta tudi Hrvaška in Italija.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!