O ZAVAROVANJU

Z zavarovanjem se zavarujejo stalni stroški, ki jih podjetnik ne bi mogel pokriti zaradi obratovalnega zastoja, daljšega od 3 dni.

Namenjeno je samostojnim podjetnikom in vsem podjetjem, predvsem tistim, kjer je obnova poslovanja (proizvodnje) po nastopu škodnega dogodka težka in dolgotrajna.


Kaj krije zavarovanje?
Zavarovanje krije izgubljeni prispevek za kritje ali nepokrite stalne stroške (str. dela, str. storitev, amortizacija in drugi stalni str.), ki so podjetju nastali v času obratovalnega zastoja. Obratovalni zastoj je delna ali popolna prekinitev obratovanja zaradi ene ali več požarnih nevarnosti (požar, toča, vihar, poplava …), ki so povzročile škodo na stvareh.

Podrobno

Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je, da so vaši objekti, oprema in zaloge zavarovani v okviru požarnega zavarovanja.

Kaj lahko zavarujete v sklopu Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara?

Doba kritja obratovalnega zastoja oziroma čas izplačevanja nadomestila izgubljenega dobička je najmanj tri mesece. Običajno se zavarovanja sklepajo za dobo kritja od šestih mesecev do enega leta.

 

Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara ne krije škode zaradi:

  • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
  • terorizma,

Kako ravnati v primeru škodnega dogodka?

  • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
  • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
  • Nastalo škodo fotografirajte.
  • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
  • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
  • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!