CELOVITI NAČRT ZAŠČITE

Življenje je lepo, a žal ga lahko bolezen, prometna nesreča, invalidnost ali celo smrt v trenutku postavijo na glavo in nam oziroma naši družini povzročijo hude finančne posledice. Zaščitite se. Z nizkimi mesečnimi plačili lahko pomembno pridobite takrat, ko boste to najbolj potrebovali.

Življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko je načrt zavarovalne zaščite, ki vam bo v najtežjih trenutkih zagotovil dovolj finančnih sredstev. Prilagojen je namreč vašemu življenjskemu slogu in potrebam.


Prednosti:

Vaša zaščita za finančno brezskrbnost

Z življenjskim zavarovanjem Moj življenjski kasko lahko izberete tista kritja, ki jih vi in vaša družina danes zares potrebujete.

Kritje Specialisti z asistenco vam zagotavlja: 

 • specialističen pregled v samoplačnikih ambulantah v 10-ih dneh*, 
 • diagnostične preiskave,
 • zdravstvene posege v ambulantni obravnavi,
 • ambulantno fizioterapijo in
 • drugo mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki vam pomaga odpraviti dvome v postavljeno diagnozo ali priporočeno zdravljenje. Do storitve Drugega mnenja so upravičeni tudi vaši ožji družinski člani. 


S kritjem Halo Doktor, ki je del zavarovanja Specialisti z asistenco, si lahko zagotovite takojšen posvet z zdravnikom na daljavo, ki bi vam podal mnenje o vašem zdravstvenem stanju.

*Zavarovalnica navedeni rok zagotavlja le pri samoplačniških zdravstvenih storitvah pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice. Navedeni rok je v posameznih primerih lahko tudi daljši, če obstaja za to razlog na strani pogodbenega izvajalca.

 

Če zbolite za eno od bolezni srca in ožilja, rakom, bolezni s trajnimi posledicami ali pride do težke poškodbe, vam po ugotovitvi bolezni zavarovalnino izplačamo v enkratnem znesku (90 % takoj in 10 % ob izteku tega kritja). Izplačilo iz različnih skupin bolezni lahko prejmete tudi do 3-krat. Za nekatere bolezni lahko brezplačno zavarujete tudi svoje otroke od 1. do 20. leta starosti.

1. BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 • Miokardni infarkt
  (srčni infarkt)
 • Operacija obvoda
  koronarne arterije (by-pass)
 • Operacija srčnih zaklopk
 • Operacija aorte
 • Možganska kap
 • Koronarna angioplastika

2. RAKASTA OBOLENJA

 • Rak
 • Benigni možganski tumor

3. TEŽKE POŠKODBE IN BOLEZNI

 • Slepota
 • Večje opekline
 • Paraliza
 • Poškodba glave

4. BOLEZNI S TRAJNIMI POSLEDICAMI

 • Ledvična odpoved
 • Presaditev glavnih organov
 • Multipla skleroza
 • Koma
 • HIV zaradi transfuzije krvi
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Parkinsonova bolezen
 • Akutni virusni encefalitis
 • Bakterijski meningitis

 

V primeru kritične bolezni vam vsak mesec (do 10 let) izplačamo dogovorjeno zdravstveno rento. Zdravstveno rento lahko izkoristite kar do 3-krat. V primeru najhujšega upravičencu – dediču preostalo dobo nakazujemo enako rento.

 

Če poškodba zaradi nezgode pusti težke posledice in je invalidnosti ocenjena nad 25 % do 50 % ali celo nad 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento. V primeru najhujšega upravičencu – dediču preostalo dobo izplačujemo enako rento.

Če se tako hudo poškodujete, da postanete delni ali popolni invalid, vam nakažemo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti. Za hujše in trajne poškodbe izplačamo tudi do 300 % zavarovalne vsote.

 

V primeru vaše smrti denarna sredstva nakažemo upravičencu – dediču. Najbližji bodo lahko sredstva porabili za plačilo kreditov, šolanje otrok in plačilo vsakodnevnih življenjskih stroškov.

Zavarovalna vsota za primer smrti se določi na podlagi ugotovljenih potreb ob sklenitvi, zato je v prvem letu zavarovanja najvišja, nato pa se v vseh prihodnjih letih prilagodi v skladu z določenimi potrebami. Končna zavarovalna vsota je enaka vsaj višini zavarovalne vsote za smrt, namenjeni za zapuščino.

Zavarovalna vsota za primer smrti pri življenjskem zavarovanju Moj življenjski kasko

Dodatne možnosti, ki vašo varnost še povečajo

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.

 • Zlom kosti: izplačamo znesek zavarovalne vsote glede na odstotek, ki je prikazan v Tabeli zlomov kosti.
 • Dnevno nadomestilo, če zaradi nezgode ne morete opravljati svojega dela.
 • Izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici.
 • Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti: premijo za Moj življenjski kasko (razen Specialistov z asistenco) plačuje Generali.
 • Smrt zaradi nezgode: upravičencu izplačamo seštevek zavarovalne vsote za primer smrti in zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode.
 • Smrt v prometni nesreči: če umrete zaradi posledic prometne nesreče v roku 1 leta po nesreči, upravičencu dodatno izplačamo še zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi prometne nesreče.

 • Oprostitev plačila premije: če postanete brezposelni ali nezmožni za delo, za vas premijo zavarovanja plačuje Generali.
 • Mesečno nadomestilo, ki se lahko sklene hkrati z Oprostitvijo plačila premije: v primeru brezposelnosti ali začasne delovne nezmožnosti vam izplačujemo mesečno nadomestilo do skupno 24 mesecev.

Velja le za premijo Mojega življenjskega kaska (brez Specialistov z asistenco).

 

 • Preventivna storitev za zdravje: vključuje 3 različne DNK analize z osebnimi nasveti in preventivnimi priporočili.

 

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!