O ZAVAROVANJU

Če se ukvarjate z govedorejo, prašičerejo, gojenjem drobnice, rib, čebelarstvom ali vzrejo drugih živali, boste morali ob bolezni ali nezgodi vaših živali poskrbeti za njihovo zdravljenje in strokovno veterinarsko oskrbo. Rešitev je v sklenitvi zavarovanja živali za nevarnost pogina zaradi bolezni ali nezgode, pa tudi zakola v sili v primeru, da ni več upanja za ozdravitev živali. Zavarovanje med drugim krije tudi zakol iz ekonomskih razlogov, če postane žival zaradi bolezni ali nezgode neuporabna za pridobitno dejavnost in ni upanja na njeno ozdravitev.

Za živali lahko sklenete dodatno zavarovanje stroškov zdravljenja, pri plemenskem govedu pa tudi zavarovanje teleta pri porodu. Vse živali morajo biti nedvoumno razpoznavne, imeti pa morajo tudi identifikacijski dokument.

 

Zavaruje se lahko naslednje živali:

  • plemensko govedo in goveje pitance,
  • plemenske prašiče in prašiče pitance,
  • ovce in koze,
  • perutnino, kunce, čebele, ribe,
  • divjad v oborah – damjake, muflone, jelene in druge živali.

Kaj krije zavarovanje?

OSNOVNO ZAVAROVANJE krije stroške:

DODATNO ZAVAROVANJE:

Dodatno zavarovanje pri govedu, prašičih in drobnici krije stroške zdravljenja v Sloveniji, pri plemenskem govedu pa je mogoče skleniti zavarovanje tudi za izgubo teleta pri skotitvi.

POPUSTI IN POSEBNOSTI

Pri zavarovanju ponujamo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije. Če imate pri Generali-ju sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še poseben paketni popust.

 

Poseben popust ponujamo za večje skupine zavarovancev, kot so društva in združenja, če imajo z Generali-jem sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

 

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!