S POKOJNINSKIM ZAVAROVANJEM DO DAVČNE OLAJŠAVE PRI DOHODNINI

Par izbira pokojninsko zavarovanje Generali

Ali veste, da lahko z vplačevanjem premije dodatnega pokojninskega zavarovanja pridete do davčne olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2023, na dolgi rok pa do višje pokojnine po upokojitvi? Berite dalje in odkrijte, kako.

Dejstvo je, da je starostna pokojnina praviloma iz leta v leto nižja. V prihodnosti bo lahko tudi nižja od polovice plače pred upokojitvijo. O denarju za dostojno življenje tudi po upokojitvi morate razmišljati že danes. Ena najbolj zanesljivih metod, da si zagotovite višjo dodatno pokojnino, je prav dodatno pokojninsko zavarovanje, ki prinaša še ugodnost v obliki davčne olajšave in jo lahko koristite vsako leto trajanja zavarovanja.

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZAGOTAVLJA DODATNI PRIHODEK ZA BREZSKRBNO STAROST

Na nižanje starostnih pokojnin vplivajo:

 • podaljševanje pričakovane življenjske dobe in s tem daljše obdobje izplačevanja ter
 • višanje deleža upokojencev v primerjavi z zaposlenimi.

*V letu 2023 znaša pokojninska osnova za odmero pokojnine (za 40 let pokojninske dobe) 63,5 % za ženske in moške.

Država poleg splošne in posebnih davčnih olajšav omogoča tudi davčno olajšavo za vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izkoristijo jo lahko le tisti zaposleni, ki iz svoje neto plače vplačujejo v individualno ali kolektivno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na ta način z vračilom dohodnine dobite povrnjen del vplačanega zneska premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

KAKO DO DAVČNE OLAJŠAVE?

Država vam nudi možnost, da višino odmerjene dohodnine znižate z uveljavljanjem davčne olajšave za vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja iz vaše neto plače v okviru vaše letne dohodnine.

*Znesek davčne olajšave iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko znaša največ 5,844 % letne bruto plače zavarovanca, vendar ne več kot 2.903,66 evra letno.

PRI KOLEKTIVNEM DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU, JE POMEMBNO, KAKO VPLAČUJETE PREMIJO

Če zaposleni premijo vplačujete iz svoje neto plače, lahko za ta znesek uveljavljate davčno olajšavo v okviru vaše letne dohodnine, vendar pa skupaj z vplačili delodajalca ne sme presegati najvišjega zneska vaše davčne olajšave.

*Če zaposleni skupaj z delodajalcem mesečno ne vplačujete premije do najvišjega zneska svoje davčne olajšave, jo lahko vplačate sami kot enkratno dodatno vplačilo premije in sicer najpozneje do 20. decembra leta 2023.

Če zaposleni dodatno premijo vplačujete iz vaše bruto plače, davčno olajšavo za vplačano premijo v celoti koristi delodajalec.

IZRAČUN ZNESKA ZA IZKORISTEK NAJVIŠJE DAVČNE OLAJŠAVE

Podatka, ki ju potrebujete za izračun najvišjega zneska enkratnega dodatnega vplačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za namen koriščenja najvišje davčne olajšave, sta:

 • vaša bruto plača za leto 2023 – vse bruto plače, izplačane od januarja do decembra 2023 oziroma vsi prejemki za katere so plačani prispevki in davki delodajalca – v ta znesek ne štejejo regres, jubilejne nagrade in enkratna solidarnostna pomoč, in
 • vsota delodajalčevih in vaših vplačanih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2023.

 

Postopek izračuna zneska za enkratno dodatno vplačilo premije:

 1. Svojo letno bruto plačo pomnožite z 0,05844 (5,844 %). Dobili boste znesek, ki ga lahko letno skupaj z vašim delodajalcem vplačate v zavarovanje. To je znesek vaše najvišje davčne olajšave in ne sme presegati 2.903,66 evra letno.
 2. Seštejte vsa vplačila, ki ste jih že ali jih boste še vplačali iz svoje neto plače in vsa vplačila  delodajalca do konca leta. Tako boste dobili znesek vseh rednih vplačil premije do konca leta 2023.
 3. Od izračunanega zneska najvišje davčne olajšave odštejte vsoto vseh vplačil.
 4. Dobili boste znesek premije, ki ga lahko enkratno dodatno vplačate, da boste deležni najvišje davčne olajšave, ki vam po zakonu pripada.

 

PRIMER IZRAČUNA ZA ZAVAROVANKO VESNO

 1. Letna bruto plača zavarovanke gospe Vesne znaša 24.000 evrov. Ta znesek pomnožimo z 0,5844 (5,844 %) in dobimo 1.402,56 evra. To je najvišji znesek vplačila premije v dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je predmet davčne olajšave.
 2. Vesnin delodajalec zanjo mesečno vplačuje 50 evrov, gospa Vesna pa še 50 evrov od svoje neto plače. Skupaj bosta v letu 2023 v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačala 1.200 evrov.
 3. Od izračunanega zneska najvišje olajšave 1.402,56 evra odštejemo že vplačano premijo v višini 1.200 evrov. Dobimo 202,56 evra.
 4. Gospa Vesna lahko vplača enkratno dodatno vplačilo premije v višini največ 202,56 evra, da bo deležna najvišje olajšave v okviru svoje letne dohodnine. Če vplača manj, najvišje davčne olajšave ne bo izkoristila.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!