Pokojnina

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje LEON
Varčujte za starost in izkoristite davčne olajšave.

Odločitev za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje temelji na dejstvu, da bomo za kakovost življenja v starosti, morali poskrbeti sami, zato si je smiselno z majhnimi odtegljaji danes priskrbeti ustrezno pokojnino v prihodnosti. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je eno izmed življenjskih zavarovanj s kar nekaj posebnostmi. Namenjeno je izključno zavarovanju za starostno pokojnino, to pomeni, da si z dodatnim pokojninskim zavarovanjem zagotovimo zadostno pokojnino v starosti.

Kam se nalagajo sredstva?
Ko se odločite za dodatno pokojninsko zavarovanje se vam odpre osebni račun, na katerem se zbirajo vaša sredstva (podobno kot pri vzajemnih skladih) le-ta pa so skupaj s kapitalskimi dobički namenjena za nakup dodatne pokojnine, ko zavarovanec izpolni pogoje za upokojitev.
Sredstva, vložena v pokojninski sklad, so naložena predvsem v dolgoročne in varne naložbe. Večina sredstev je naložena v obveznice nekaj pa tudi v delnice domačih in tujih podjetij in v enote vzajemnih skladov. Naložbena politika sklada in profesionalno upravljanje naložb tako v Sloveniji kakor tudi v tujini zagotavlja, da se bodo prihranki dolgoročno in varno plemenitili.

Izračun davčne olajšave
Vsak posameznik si lahko izračuna koliko manj bi plačali državi, če bi imeli sklenjeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje LEON 2. Preprosto je to zmnožek vplačane premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in najvišje dohodninske stopnje v kateri se nahaja pri obračunu svoje DOHODNINE. Pri mesečni premiji 60 EUR in najvišji dohodninski stopnji po trenutni davčni zakonodaji je to celo 295 EUR/letno. Dosedanji podatki kažejo, da članom sklada LEON 2 država pri dohodnini vrne v povprečju od 30 do 35% njihove vplačane premije. Izplačilo dodatne pokojnine se ureja in izplačuje po takrat veljavni davčni ureditvi in pogojih za dodatno starostno pokojnino.
Zakaj ravno prostovoljni vzajemni pokojninski sklad LEON 2, ki ga upravlja Generali Zavarovalnica d.d.?

Za dodatno pokojnino lahko varčujete v pokojninski družbi, zavarovalnici ali s pristopom v vzajemni pokojninski sklad. Pokojninski sklad za razliko od obeh drugih možnosti zavarovancem zagotavlja popolno preglednost vplačil, stroškov in donosov ter mesečno stanje premoženja zavarovanca. Dodatno varnost zagotavlja banka skrbnik, v primeru LEON 2 je to UniCredit Banka Slovenija d.d., ki še dodatno skrbi za varnost premoženja zavarovancev.
Skupina Generali že 180 let skrbi za pokojnine svojih zavarovancev in je ena od treh največjih evropskih zavarovalnic. Svojim zavarovancem po vsej Evropi nudi varnost, strokovnost in tradicijo; nenazadnje se ponaša z oceno AA (zelo dobro) mednarodne ocenjevalne agencije Standard & Poors.
Vzajemni pokojninski sklad – največ za vse!

Vsa vplačana sredstva se nalagajo v vzajemni pokojninski sklad zavarovancev (OVPS Leon Vzajemnost v tem primeru pomeni, da ste zavarovanci – člani skupni in enakopravni lastniki sklada, to pa seveda pomeni tudi udeležbo pri celotnem dobičku.

Dodatna pokojnina se v vsakem primeru izplačuje doživljenjsko, zavarovanec ima dodatno možnost izbire zajamčene dobe izplačevanja.

 

Imate vprašanje?

Pošljite nam ga na info@agg.si ali uporabite spodnji obrazec za povpraševanje.

Vaše ime in priimek (obvezno)

E-mail naslov, na katerega želite, da vam pošljemo odgovor (obvezno)

Telefonska številka (opcijsko)

Vaše vprašanje