Transportna zavarovanja

Širino kritja se lako izbere med:

Osnovnim kritjem:
škoda nastane kot posledica prometne nesreče prevoznega sredstva, požara ali eksplozije, višje sile, elementarnih nesreč ter vlomne tatvine ali tatvine celega vozila s tovorom;
Kritjem vseh rizikov:
škoda, ki nastane pri nakladanju, prekladanju in razkladanju, razen posebnih rizikov, ki izvirajo iz lastnosti tovora (npr. kvar, zmrzovanje, odmrzovanje, samovžig, pogin živali, manjko ipd.), ki se zavarujejo posebej.

Kaj ni krito?
Zavarovanje ne krije škod, ki nastanejo kot posledica:

 • zlega namena ali grobe malomarnosti zavarovanca,
 • skritih napak in naravnih lastnosti blaga,
 • nepravilnega ali nezadostnega pakiranja,
 • izbire neprimernega prevoznega sredstva,
 • nepravočasne predaje blaga prevozniku,
 • vojnih dogodkov, političnih nemirov in stavk,
 • nepravilne ali netočne deklaracije blaga ipd.

Domači kargo
Zavarovane so pošiljke, ki se prevažajo samo po Sloveniji.

 • Izbirate lahko med dvema oblikama zavarovanj:
 • Vodna plovila
  Plovila so poleg osebne uporabe namenjena tudi za prevažanje drugih oseb in blaga. Ker je plovba nepredvidljiva in do nesreče lahko hitro pride, se zavarujte pred nepredvidljivimi posledicami.
  • Zavarovalnica Generali vam ponuja dve vrsti zavarovanja plovil:Obvezno zavarovanje je zavarovanje proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam in je obvezno za vsa plovila, katerih moč motorja presega 3,7 kW.
  • Kasko zavarovanje je zavarovanje neželenih in nepredvidljivih fizičnih izgub ali poškodb vozila zaradi različnih nevarnosti.

 

 • Zračna plovila
  Zračna plovila lahko povzročilo veliko škodo, ki nastane potnikom v letalu ali pa je posledica škode, ki jo plovilo povzroči tretjim osebam ali predmetom v letu ali na tleh. Zato je zakonsko predpisano zavarovanje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam v letu ali na tleh ter prevoz in zavarovanje potnikov.

Pri zavarovalnici Generali lahko zavarujete zračno vozilo s sklenitvijo:

 • zavarovanja odgovornosti lastnika zračnega plovila za škodo, povzročeno tretjim osebam v letu ali na tleh, poleg tega pa so kriti tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.
 • kasko zavarovanja zračnih plovil, ki krije fizično izgubo ali poškodbo, nastalo na zavarovanem zračnem plovilu, ter stroške prevoza poškodovanega zračnega plovila do kraja popravila.

Zavarovanje razstav

Umetnine se lahko pri potujočih razstavah med prevozom poškodujejo ali pa so predmet kraje. Zavarovalnica Generali vam ponuja zavarovanje umetnin tako med transportom, kot na samem mestu razstave.

Zavarovalni pogoji

Ker je blago med prevozom lahko kombinirano z različnimi prevoznimi sredstvi in ga je potrebno prekladati, se lahko povzroči škoda. Z zavarovanjem blaga na prevozu je krita škoda na blagu, ki ima za posledico poškodbe, uničenje ali drugačno izgubo. Prevoz je lahko kamionski, cestni, železniški, letalski ali pomorski. Blago pa je zavarovano od trenutka, ko zaradi nakladanja zapusti skladišče pošiljatelja, do prejemnikovega skladišča.

Imate vprašanje?

Pošljite nam ga na info@agg.si ali uporabite spodnji obrazec za povpraševanje.

Vaše ime in priimek (obvezno)

E-mail naslov, na katerega želite, da vam pošljemo odgovor (obvezno)

Telefonska številka (opcijsko)

Vaše vprašanje