Paket podjetnik

Paket podjetnik zavaruje:
• vsebino v proizvodnih, prodajnih in drugih prostorih podjetja; opremo, zaloge, stvari zaposlenih
• zgradbo kjer se opravlja dejavnost podjetja
• obratovalni zastoj
• odgovornost iz dejavnosti
• delodajavčevo odgovornost (zahtevek lastnih zaposlenih)
• proizvajalčevo odgovornost za škodo, ki jo povzročijo proizvodi podjetja in
• dodatno zavarovanje elekronskih in električnih naprav ter aparatov.

Ekskluzivno in komfortno zavarovanje za vsebino:
• odpoved podzavarovanju
• zavarovanje na novo vrednost
• zavarovalno kritje za področje Evrope.

Neodvisno od izbrane variante zavarovalnega kritja je vaše podjetje zavarovano proti škodam zaradi sledečih nevarnosti:
• Požarne nevarnosti ( požar, eksplozija, direktni udar strele, udarec lastnega mot.vozila…)
• Elementarne nevarnosti ( vihar, toča, zemeljski plaz, teža snega…)
• Izliv vode iz dovodnih in odvodnih cevi v zgradbi

Zahtevki po nadomestitvi povzročene škode, ki je bila povzročena pri opravljanju dejavnosti, lahko v veliki meri ogrozijo premoženje ali celo eksistenco podjetja. Paket podjetnik vam po vsej Evropi zagotavlja učinkovito varstvo pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, ki bi jih slednji lahko uveljavljali zaradi škode, ki bi jo utegnili storiti pri opravljanju vaše dejavnosti ali škode, ki bi utegnila nastati zaradi vaših izdelkov ali storitev.

Ekskluzivno in komfortno zavarovanje elektronskih in električnih naprav ter aparatov Zavarovanje krije škodo na električnih in elektronskih napravah in aparatih zaradi:

• kratkega stika
• posrednega udara strele,
• konstrukcijskih naprav, napak v montaži in
• mehanskega delovanja sile.

Poleg tega so pri ekskluzivnem kritju zavarovani tudi podatki na nosilcih podatkov.

Imate vprašanje?

Pošljite nam ga na info@agg.si ali uporabite spodnji obrazec za povpraševanje.

Vaše ime in priimek (obvezno)

E-mail naslov, na katerega želite, da vam pošljemo odgovor (obvezno)

Telefonska številka (opcijsko)

Vaše vprašanje