Kasko

Splošno kasko zavarovanje
Zavarovanje splošnega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanega vozila, ki nastane neodvisno od voznikove volje zaradi naslednjih vplivov:

 • prometne nezgode,
 • padca ali udarca kakega predmeta,
 • požar,
 • nenadno zunanje toplotno delovanje ali kemično delovanje,
 • direkten udar strele,
 • eksplozija, razen jedrska eksplozija,
 • vihar,
 • toča,
 • potres,
 • zemeljski plaz,
 • snežni plaz,
 • demonstracij ali manifestacij,
 • padca zračnega vozila,
 • zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb,
 • poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči ponesrečencem v nesreči,
 • namernega poškodovanja zavarovanih stvari, zaradi preprečitve večje škode,
 • poplava.

Delno kasko zavarovanje
Delno kasko zavarovanje lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska, kar je odvisno od kombinacije, ki jo želite vključiti v zavarovanje.
Na voljo so naslednje kombinacije delnega kasko zavarovanja (natančen opis zavarovalnega kritja je opisan v zavarovalnih pogojih):

Kombinacija kraja krije škodo, nastalo:

 • zaradi tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila;
 • zaradi tatvine delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav in sicer le, če so v času tatvine pritrjeni na vozilu ali zaklenjeni v vozilu;
 • ki so posledica prometne nesreče nastale po izvršeni tatvini, vlomski ali roparski tatvini, ropu in protipravnem odvzemu vozila.

Kombinacija parkirišče krije škodo, nastalo:

 • zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega osebnega vozila, ki je nastalo z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila,ni pa krita škoda, ki jo povzroči tovor, ki se prevaža z neznanim motornim vozilom;
 • zaradi strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb.

Kombinacija steklo krije škodo, nastalo:

 • zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenega stekla na vozilu (vetrobransko steklo, zadnje steklo, stranska stekla, steklena streha).

Kombinacija svetlobna telesa in ogledala krije škodo, nastalo:

 • zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih svetlobnih teles (vključno z ohišjem, steklom in žarnicami);
 • zaradi razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenih vzvratnih ogledal (vključno z ohišjem).

Kombinacija divjad krije škodo, nastalo:

 • zaradi med vožnjo z neposrednim naletom oziroma trkom divjadi ali domačih živali, ni pa krita nadaljna škoda, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem naletu oziroma trku z divjadjo ali domačo živaljo.

Naslednje kombinacije delnega kaska lahko združite v “mali paket”:

 • kombinacija steklo
 • kombinacija stevtlobna telesa in ogledala
 • kombinacija divjad

“Mali paket” krije tako vse škode, ki jih sicer krije posamezna kombinacija vključena v “mali paket”.

Kombinacija nadomestno vozilo krije:

 • Stroške najema nadomestnega osebnega vozila, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno ali poškodovano zaradi katere koli nevarnosti splošnega kaska ali nevarnosti delnega kaska. Zavarovanje krije stroške najema nadomestnega vozila od vključno prvega dne od dne nastanka škode na vozilu do popravila oziroma za čas do nabave drugega vozila ali do najdenja izginulega vozila v višini na dan kritja stroškov najema nadomestnega vozila kot je to določeno na zavarovalni polici. Stroški najema nadomestnega vozila so v vsakem primeru kriti največ do 10 dni. Stroški najema nadomestnega vozila ne krijejo stroškov goriva in cestnin.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med različnimi obsegi kritja tj. med različnimi višinami stroškov dnevnega najema vozila (ta izbira je odvisna od vrednosti zavarovanega vozila). Možne izbire so: 30 EUR/dan in z omejitvijo 100 prevoženih kilometrov na dan, 40 EUR/dan, 50 EUR/dan, 60 EUR/dan, 75 EUR/dan

Kombinacija narava krije škodo, nastalo zaradi:

 • požara,
 • direktnega udara strele,
 • eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • zemeljskega plazu,
 • snežnega plazu,
 • padca zračnega vozila in
 • manifestacij in demonstracij;

Kombinacija kraja avtomobilskih ključev in registrskih tablic krije škodo, nastalo zaradi:

 • menjave ključavnic na vozilu kot posledica tatvine avtomobilskih ključev oziroma tatvine elektronske naprave za odklepanje vrat in zagon motorja vozila;
 • pridobitve nove registrske tablice kot posledica tatvine registrske tablice in sicer enake registrske tablice kakršno je zavarovanec imel pred tatvino le-te;
 • pridobitve novih (dvojnik) osebnih dokumentov zavarovanca ali upravičenega uporabnika kot posledica tatvine osebnih dokumentov iz vozila oziroma pridobitve novih (dvojnik) osebnih dokumentov zavarovanca ali upravičenega uporabnika kot posledica uničenja osebnih dokumentov v prometni nesreči. Zavarovanje krije stroške pridobitve novih (dvojnik) osebnih dokumentov do višine 200 EUR.

 

Pridobite ponudbo preko spletnega obrazca

Imate vprašanje?

Pošljite nam ga na info@agg.si ali uporabite spodnji obrazec za povpraševanje.

Vaše ime in priimek (obvezno)

E-mail naslov, na katerega želite, da vam pošljemo odgovor (obvezno)

Telefonska številka (opcijsko)

Vaše vprašanje